Iglesias, A. ., Etxebarria, A. ., & Abasolo, J. . (2021). Atlas interactivo de la prosodia del Vasco/Euskararen atlas prosodiko interaktiboa, EAPI. Ñemitỹrã, 3(1), 113–126. https://doi.org/10.47133/NEMITYRA2021110